სააქციო საზოგადოება “ზეკარი” წარმოადგენს ჰოლდინგურ კომპანიას, რომელიც გაერთიანებულია შემდეგი კომპანიები:
ზეკარი
მეღვინეობა და მევენახეობა
იხილეთ მეტი
ზეკარი
რძის გადამამუშავებელი საწარმო
იხილეთ მეტი
სოლო დეველოპმენტი
სამშენებლო კომპანია
იხილეთ მეტი
პტინტ ექსპრესი
პოლიგრაფია
იხილეთ მეტი